Loading...
Kurs ID: DROP-IN-JAKT001 Kategori:

Drop-in jakt mandager

kr 300

Hvert drop-in er en kursdag, neste drop-in blir et nytt kurs og de fungerer uavhengig av hverandre. Dette er en treningsform som ivaretar mye: dempe forventninger, trene med andre, se naturlig progresjon mm.

Det planlegges et opplegg, som kan omfatte f.eks. markering, dirigering, nærsøk, feltsøk/jaktfeltsøk, fot og lydighet. Dette er en fin kursform, som vil føre til at du treffer ulike ekvipasjer fra gang til gang og som gir deg mulighet til å delta når det passer.

Innholdet tilpasses de enkelte, så godt det lar seg gjøre. Vi har fokus på å gjøre treningen mer uforutsigbart, slik at vi holder forventningene på et akseptabelt nivå.

Ulike nivåer kan derfor delta og det er aktuelt for både spaniel og retriever, siden spaniel og retriever ofte skal gjøre det samme, men på sikt skal retrieveren jobbe på lengre avstander enn spaniel.

Maks fem plasser per gang.